Uitvoering

De feitelijke realisatie wordt gestart eventueel met een samenwerkende partner.
De planning, uitvoering en het budget worden door ons bewaakt, maar natuurlijk altijd in overleg met jou. 
We zorgen voor korte lijntjes. Er zal altijd een aanspreekpunt zijn die van het gehele project op de hoogte is.
Geen ruis of stress. De laatste fase is de nazorg en die begint al bij het opleveren van het project.
Wij zorgen dat de bureaus op de juiste hoogte staan, de stoel inclusief stoelinstructie ingesteld is
en daarnaast is onze eigen servicedienst er voor jou wanneer er zich problemen voor doen.
Bij alles kijken wij naar de klant en kunnen we dus perfect maatwerk bieden.